Thông tin phim và truyện


Ở đây ta thu nhập những thông tin vân vân và vân vân về danh sách truyện edit, về các bộ phim truyền hình, điện ảnh đã chiếu liên quan đến Bác Bao và các anh, ngoài ra ta cũng sẽ nhét thêm mấy bài phân tích hint vô nữa, mong bà con chiếu cố.

.

.

.

DANH SÁCH CÁC TRUYỆN BAO CÔNG ĐỒNG NHÂN ĐÃ VÀ ĐANG EDIT

.

DANH SÁCH CÁC PHIÊN BẢN PHIM TRUYỀN HÌNH:

Ta sẽ chia theo năm, và lần lượt cung cấp thông tin cũng như hình ảnh diễn viên, tuy nhiên có một số phim không tìm được thông tin vì quá lâu thì xin mọi người bỏ qua cho ~~~

Năm 1974: Đài Loan – Bao Thanh thiên

Năm 1977: Hồng Kông (hai phần) – (1)Thất hiệp ngũ nghĩa – (2)Tiểu ngũ nghĩa

Năm 1980: Đài Loan – Ngũ hổ tướng – Hổ uy chấn bát phương

Năm 1985: Hồng Kông – Thiết diện Bao công

Năm 1987:
Trung Quốc – Bao Công
Hồng Kông – Tân tiểu ngũ nghĩa

Năm 1990:
Trung Quốc – Thâm cung kỳ oan
Trung Quốc – Ngũ Thử nháo Đông Kinh

Năm 1993:
Hồng Kông – Nam hiệp Triển Chiêu
Đài Loan – Bao thanh thiên (Bộ kinh điển 1993 đây)

Năm 1994:
Trung Quốc – Tân thất hiệp ngũ nghĩa
Trung Quốc – Bạch mi đại hiệp
Hồng Kông (hai phần) – (1)Bích huyết thanh thiên Dương gia tướng – (2) Bích huyết thanh thiên Trân châu kỳ
Singapore – Hiệp nghĩa Bao công
Singapore – Thiên sư chung quỳ chi tam hội Bao thanh thiên
Đài Loan – Thất hiệp ngũ nghĩa (Bộ kinh điển với fangirl đây ~~~)
Đài Loan – Hiệp nghĩa kiến thanh thiên

Năm 1995:
Hồng Kông – Bao thanh thiên
Hồng Kông – Tân Bao thanh thiên
Đài Loan – Thiên sư chung quỳ chi Bao công tam thỉnh chung quỳ

Năm 1996: Trung Quốc – Chân giả thái tử

Năm 2000:
Trung Quốc – Bao Công sinh tử kiếp
Trung Quốc – Thiếu niên Bao thanh thiên (bộ 1) (Đây cũng kinh điển với Công Tôn mỹ nhân Nhậm Tuyền)
Đài Loan – Bao Công xuất tuần

Năm 2001: Trung Quốc – Thiếu niên Bao thanh thiên (bộ 2) (Vẫn là Nhậm Tuyền ~~~)

Năm 2004:
Trung Quốc – Tân trát mỹ án
Trung Quốc – Lăng vân tráng chí Bao thanh thiên
Sản xuất chung – Đại Tống kinh thế truyền kỳ

Năm 2005: Trung Quốc – Đại Tống kỳ án chi Ly miêu hoán thái tử

Năm 2006:
Trung Quốc – Thiếu niên Bao thanh thiên (bộ 3) (Kinh điển với tổng thụ Sách =))))
Trung Quốc – Bả tửu vấn thanh thiên
Trung Quốc – Nghiễn đạo
Trung Quốc – Giang hồ dạ vũ thập niên đăng

Năm 2007: Sản xuất chung – Bao thanh thiên

Năm 2009: Sản xuất chung – Bao thanh thiên chi Thất hiệp ngũ nghĩa (bộ 1)

Năm 2010: Sản xuất chung – Bao thanh thiên chi Bích huyết đan tâm (bộ 2)

Năm 2012: Sản xuất chung – Bao thanh thiên chi Khai Phong kỳ án (bộ 3) – Đang tiến hành, dự kiến hoàn thành trong năm 2012

.

.

.

DANH SÁCH CÁC PHIÊN BẢN PHIM ĐIỆN ẢNH:

Phiên bản Trắng Đen:

Các bộ phim liên quan đến Thất hiệp ngũ nghĩa

Năm 1927:
Cẩm mao Thử Bạch Ngọc Đường  (TQ)
Ngũ Thử nháo Đông Kinh (TQ)

Năm 1939: Đại phá đồng võng trận (HK)

Năm 1940: Dạ tham Trùng Tiêu lâu (HK)

Năm 1941: Hiệp đạo Cẩm mao Thử (HK)

Năm 1948:
Ngự Miêu đại chiến Cẩm mao Thử (HK)
Ngũ Thử nháo Đông Kinh (phần 1) (HK)

Năm 1949: Tiểu hiệp Ngả Hổ (HK)

Năm 1950:
Ngũ Thử nháo Đông Kinh (phần 2) (HK)
Tân đại phá đồng võng trận (HK)

Năm 1951: Tiểu Ngũ Nghĩa (HK)

Năm 1953: Ngũ Thử đại náo Bách hoa lâu (HK)

Năm 1959: Đại phá đồng võng trận (HK)

Năm 1963: Ngự Miêu đại chiến Cẩm mao thử (hí kịch) (HK)

Năm 1964: Ngũ Thử nháo Đông Kinh (HK)

.

Các bộ phim liên quan đến vụ án Ly Miêu tráo thái tử:

Năm 1927: Ly miêu hoán thái tử (TQ)

Năm 1939:
Bích Vân cung (TQ)
Ly miêu hoán thái tử Bao công dạ thẩm Quách Hòe (HK)

Năm 1952:  Sinh bao Công dạ thẩm Quách Hòe (HK)

Năm 1955:
Hỏa thiêu Bích Vân cung (HK)
Ly Miêu hoán thái tử (hí kịch) (HK)

Năm 1958:
Ly Miêu hoán thái tử (hí kịch) (HK)

.

Các bộ phim liên quan đến Trát mỹ án:

Năm 1938: Trần Thế Mỹ bất nhận thê (HK)

Năm 1940: Tần Hương Liên (TQ)

Năm 1949: Trần Thế Mỹ bất nhận thê (HK)

Năm 1955:
Tần Hương Liên (Hí kịch) (TQ)
Trần Thế Mỹ bất nhận thê (HK)
Trần Thế Mỹ dữ Tần Hương Liên (HK)

Năm 1958: Tần Hương Liên (hí kịch) (HK)

Năm 1960:
Nữ thẩm (hí kịch) (TQ)
Trát mỹ án (TQ)

Năm 1963: Tần Hương Liên (HK)

Năm 1980: Bao Thanh Thiên (TQ)

.

Các án khác:

Năm 1927:  Ô bồn ký (TQ)

Năm 1957:
Bao Công kỳ án (TQ)
Bao Công kỳ án Hôi lan kế – Bao công tam thẩm huyết chưởng ấn (HK)
Bao Công giá nữ (hài, hí kịch) (HK)

Năm 1958: Lý ngư tinh (HK)

Năm 1959: Bao Công dạ thẩm hành thi (HK)

Năm 1979: Bao Công bồi tình (TQ)

Năm 1981: Bao Công ngộ (TQ)

.

Phiên bản màu:

Năm 1965: Tống cung bí sử (HK)

Năm 1967: Thất hiệp ngũ nghĩa (HK)

Năm 1976:
Nam hiệp Triển Chiêu (Đài Loan)
Nam hiệp Triển Chiêu đại phá địa ngục môn (HK)
Ngũ điện Diêm La
Minh châu kỳ án

Năm 1980: Ngự Miêu tam hí Cẩm mao Thử (HK)

Năm 1982: Trùng Tiêu Lâu (HK)

Năm 1995: Ngũ Thử nháo Đông Kinh

Năm 1999: Bắc hiệp Âu Dương Xuân

Năm 2003: Lão Thử ái thượng Miêu

Năm 2004: Ngũ Thử đấu Ngự Miêu

.

.

.

DANH SÁCH CÁC PHIÊN BẢN BÌNH THƯ:

*Bình thư: là một dạng nghệ thuật cổ của Trung Hoa dùng để kể chuyện, dùng khăn dài và quạt làm đạo cụ”

Những câu chuyện có thể là tin tức mới trong cuộc sống, những câu chuyện dân gian sưu tầm được, nhưng ở bình thư thì các câu chuyện đều được sắp xếp chương hồi hợp lý.

Danh sách này xếp theo tên tác giả chuyện kể:

Trần Lệ Quân: Long đồ công án 163 hồi

Lưu Lan Phương:
Bao Công thượng sơ 14 hồi
Bao Công xảo đoạn Bàng Giải 6 hôig
Hộ gia tướng 93 hồi (tên khác: Kim tiên ký)

Liên Lệ Như: Long đồ công án 125 hồi

Điền Liên Nguyên:
Bao Công án 90 hồi (bắt đầu từ thưở Bao Công chào đời)
Tam hiệp Ngũ nghĩa 100 hồi (Triển, Bạch hợp hảo)

Tôn Nhất: Kiếm hiệp Triển Hùng Phi 30 hồi

Mã Kỳ:
Long đồ dãy – Long đồ hiệp nghĩa 200 hồi
Long đồ dãy – Trí phá Trùng Tiêu Lâu

Trương Khánh Sinh
Địch Thanh tiền truyện 106 hồi
Địch Thanh hậu truyện 111 hồi

An Hạ Tường: Hoàng cung đoạt bảo 110 hồi

Trương Thiểu Tá:
Dương gia thần thương 123 hồi
Chung lăng truyện 140 hồi

Đan Điền Phương:
Tam hiệp ngũ nghĩa 180 hồi
Ngũ thử nháo Đông Kinh 40 hồi
Đại phá Trùng Tiêu Lâu 72 hồi
Thất kiệt tiểu Ngũ nghĩa 80 hồi (kể về thế hệ sau của tam hiệp ngũ nghĩa)
Bạch mi đại hiệp 320 hồi
Tiểu ngũ nghĩa 400 hồi (bản biên tập của Bạch mi đại hiệp)
Long hồ phong vân hội 320 hồi (Cải biên và bổ sung của Bạch mi đại hiệp)

Điền Ấm Đình: Bao Công án 24 hồi

Lưu Kế Hoành: Bao Công diễn nghĩa 28 hồi

Lưu Kiệt: Tân Bạch Ngọc Đường truyền kỳ 46 hồi

Trong các bản trên, có hai bản được coi là nội dung phổ biến nhất cùng với bản truyền miệng của Thạch Ngọc Côn, đó là bản của Điền Liên Nguyên (từ lúc Bao Chửng chào đời cho đến sau vụ Ngũ thử nháo Đông Kinh, Miêu Thử hòa hảo) và bản Long đồ dãy của Mã Kỳ (Tập trung vào các vụ án của Thất hiệp Ngũ nghĩa và trận chiến Trùng Tiêu lâu).

Ba bản của Điền Liên Nguyên, Mã Kỳ và bản truyền miệng của Thạch Ngọc Côn, tổng cộng có hơn 800 hồi, hiện nay đã tìm lại được khoảng 300 hồi, cũng là phần lớn nội dung của Thất hiệp Ngũ nghĩa hiện nay chúng ta đọc. (Tức là còn những 500 hồi thất lạc, ặc . . .)

Riêng bản của Đan Điền Phương thì tập trung nói về đời con cháu của Thất hiệp Ngũ nghĩa, đó là về Thất Kiệt và Tiểu Ngũ Nghĩa, trong đó chủ yếu là về Tiểu Ngũ Nghĩa, mà nhân vật chính là Bạch mi đại hiệp – Từ Lương. Đây là tên của Tiểu Ngũ nghĩa:

1. Ngọc diện chuyên chư – Bạch Vân Sinh (con trai Bạch Kim Đường, cháu gọi Bạch Ngọc Đường là chú)
2. Phích lịch quỷ – Hàn Thiên Cẩm (con trai Hàn Chương)
3. Bạch mi đại hiệp – Từ Lương (con trai Từ Khánh)
4. Phấn tử đô – Lô Trân (Con trai Lô Phương)
5. Tiểu hiệp Ngả Hổ – (một trong Thất hiệp, nghĩa tử Âu Dương Xuân, đồ đệ Trí Hóa, còn về lý do vì sao Ngả Hổ vừa ở trong Thất hiệp vừa ở trong tiểu Ngũ Nghĩa thì đây vẫn là câu hỏi lớn)

.

.

.

Sơ sơ sưu tầm được như vậy, ta cũng sẽ làm các bài riêng cung cấp thông tin phim (chủ yếu là phim truyền hình, vì điện ảnh khó kiếm quá), và nếu được, sẽ cung cấp luôn hint của từng phim =))))

11 responses

 1. aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  sao lai nhieu the nay …. tui moi xem duoc 3,4 bo gi day….
  that kham phuc cac nang khi tim duoc danh sach nay
  * ta khong hieu the nay co tinh la duoc tem khong ?*

  13/04/2012 at 8:41 pm

 2. Hóa ra Từ Lương và Bạch Kim Đường là có phiên bản gốc??? 😕

  Mà cho tui hỏi, “Lão Thử ái thượng Miêu” là ý gì =))))))))

  30/04/2012 at 3:12 am

  • Khụ khụ, Lão Thử ái thượng Miêu thật ra không có cái nghĩa xấu xa như cô nghĩ đâu, Med cưng ạ, nó chính là cái phim Khi Chuột Yêu Mèo do Lưu Đức Hoa với Trương Bá Chi đó ~~~

   01/05/2012 at 12:21 am

   • ……………….. hầy…… *cắp dép lên nách* *cúi đầu chào chủ nhà* *đi*…………….

    01/05/2012 at 12:52 am

 3. shertani

  ối T^T ta vừa mê Thử Miêu gần đây nha T^T coi chưa dc nửa bộ Bạch Ngọc Đường truyền kì thôi T^T chừng ni coi bao giờ mới hết, mà kiếm ở đâu coi vậy các nàng

  28/06/2012 at 9:34 am

  • Cái này là thông tin khắp nơi thu nhập được, ta cũng đã được xem hết đâu, nhất là những bộ hồi xưa tìm được hình đã là may, muốn tìm phim cũng không còn, chắc giờ may ra chỉ có mấy nhà ông bà già ngày xưa mua băng video thì may ra có ~~~ còn hát kịch thì 100% tìm không nổi hình luôn.

   29/06/2012 at 3:30 am

   • shertani

    ể, hè hè, ta chỉ kím khúc nào có hint 2 anh thôi, nàng có biết khúc nào ngoài Khôn long tác ko

    29/06/2012 at 9:57 pm

    • Nếu là bản 1994 thì nhiều lắm, đầy ra ấy chứ, bản 1993 với bản 2008 ta còn moi được hint cơ mà ~~~~

     29/06/2012 at 10:06 pm

     • shertani

      ha hả xDD vậy mà làm nãy h ta phân vân down Bao công vs Pháp vương, sợ k có hint thì uổng công down. thanks nàng nhé

      29/06/2012 at 11:19 pm

 4. hoa

  thiếu phim chuột yêu mèo của Lưu Đức Hoa, Trương Bá Chi, Hoàng Thu Sinh, Lý Băng Băng, Trương Đạt Minh , trong phim Bá Chi là Bạch Ngọc Đường, Lưu Đức Hoa là Miêu Nhi :)))))))))))

  23/08/2013 at 10:25 am

 5. TuLe

  em mới tìm thấy trang này, hồi trước em có xem một bộ phim hài ngắn tầm 2 tiếng, về ngũ thử, em muốn xem lại mà ko tìm thấy trên youtube T T

  15/11/2015 at 11:06 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s