*Tung hoa* Hú hú, Fangirl đại cáo đã có, Hịch hủ sĩ cũng đã có, và giờ là Tuyên Ngôn Độc Lập ver Hủ, bà con đâu rồi, mau vào ủng hộ vỗ tay đi nào *Clap clap clap*

Hôn Quân bệ hạ - Sí nhật kiêu dương

TUYÊN NGÔN HỦ QUỐC

Hỡi đồng bào Hủ quốc!
“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa đã cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.
Lời bất hủ ấy trong bản Tuyên Ngôn Độc Lập năm 1776 của nước Mĩ. Suy rộng ra, câu ấy có nghĩa là: tất cả các hủ nam- hủ nữ trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, hủ nào cũng có quyền đựợc đọc, quyền edit và quyền tự do viết fiction đam mỹ.
Bản tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói:
“Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi”.
Đó là…

View original post 1,112 more words

One response

  1. ủng hộ…ủng hộ,,,,,, Hủ Hú Hù Hụ muôn nem….yayayayayya

    13/06/2012 at 1:41 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s